Projekti v izvajanju:

Zaključeni projekti:

 • - IF4TM, trajanje: 2015 - 2018, www.if4tm.kg.ac.rs
 • - TEMPUS MAIN, trajanje: 2014 - 2017, www.main.uns.ac.rs
 • - Know-how Exchange on the Consequences and Challenges of       the Integration of Key Enabling Technologies in European               Manufacturing for the Danube Region (DanKETwork), trajanje:         2015 - 2016, www.isi.fraunhofer.de
 • - ERGOWORK, trajanje: 2013 - 2015, www.ergo-work.eu
 • - Znanstveno-raziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in   Republiko Srbijo: Analiza projektnega načina dela in                         inovativnosti v proizvodnih podjetjih, Javna agencija za                     raziskovalno dejavnost RS (ARRS), trajanje:  2014 – 2015
 • - Oblikovanje delovnih mest z upoštevanjem ergonomije, trajanje:   1.2.2015 - 31.7.2015
 • - Preučevanje in ocenjevanje zahtev delovnih mest, kjer je                 potrebna specifiča varovalna oprema, trajanje: 1.4.2014 -                 30.9.2014
 • - IMSS, trajanje 2013 - 2014, www.manufacturingstrategy.net
 • - Raziskava in povečanje stopnje razvitosti projektnega delovanja v   podjetju Elektro Celje, d.d., koordinator Ekonomsko-poslovna         fakulteta, Inštitut za projektni management, trajanje: 2014
 • - Master Studies and Continuing Education Network for Product       Lifecycle Management with Sustainable Production (MAS - PLM),     Tempus, trajanje: 2009 - 2012
 • - Ergonomsko načrtovanje delovnih mest vpodjetju Hella Saturnus   d.o.o., trajanje: 2011 - 2013
 • - Razvoj izdelka in oblikovanje Aerospace proizvodnih sistemov in     procesov v družbi Veplas d.d., trajanje: 2009 - 2010
 • - An Innovative Web-based Tool for Self-Testing, Training and           Assessing Competencies of Project Management Professionals       (PM CAT), Leonardo da Vinci, trajanje: 2005 - 2007
 • - InCaS, trajanje 2006 - 2010, www.psych.lse.ac.uk/incas