Ponudba storitev:

  •     - ugotavljanje strukture delovnega časa (izgub) z metodo trenutnih opažanj, študij časa,
  •     - ergonomske rešitve,
  •     - optimizacija vodenja proizvodnje,
  •     - upravljanje zalog,
  •     - svetovanje s področja kakovosti; TQM, OFD, KVP, EFQM,
  •     - projektni manedžment: reševanje problemov na strateškem in operativnem nivoju,
  •     - menedžment tehnologij in inovacij: uporaba ustvarjalnih tehnik pri spodbujanju inovativnosti,
  •     - menedžment razvoja novih izdelkov.