Zaposleni v LANPS

Ime in priimek: Borut BUCHMEISTER

Izobrazba: dr., univ. dipl. inž. str.

Naziv: redni profesor

Funkcija: vodja laboratorija

Cobiss: osebna bibliografija

Pedagoška najava: najava

Prostor: J2-324

Telefon: 02 220 76 31

E-naslov: borut.buchmeister@um.si

Ožje raziskovalno področje: vodenje proizvodnje, oblikovanje proizvodnih sistemov, diskretne simulacije.

                                                                                         

Ime in priimek: Iztok PALČIČ

Izobrazba: dr., univ. dipl. gosp. inž. str.

Naziv: redni profesor

Funkcija: prodekan za infrastrukturo in sodelovanje z okoljem

Cobiss: osebna bibliografija

Pedagoška najava: najava

Prostor: J2-322

Telefon: 02 220 76 36

E-naslov: iztok.palcic@um.si

Ožje raziskovalno področje: proizvodni menedžment, projektni menedžment, menedžment vrednosti,                                                       menedžment tehnologij in inovacij, inženirska ekonomija.

Ime in priimek: Nataša VUJICA HERZOG

Izobrazba: dr., univ. dipl. inž. str.

Naziv: izredni profesor

Funkcija: erasmus koordinator

Cobiss: osebna bibliografija

Pedagoška najava: najava

Prostor: J2-323

Telefon: 02 220 76 35

E-naslov: natasa.vujica@um.si

Ožje raziskovalno področje: prenova poslovnih procesov, kazalniki za vrednotenje izvedbe poslovnih procesov, vitka proizvodnja, ergonomija.

Ime in priimek: Robert OJSTERŠEK

Izobrazba: dr., mag. inž. meh.

Naziv: docent

Cobiss: osebna bibliografija

Pedagoška najava: najava

Prostor: J2-327

Telefon: 02 220 75 85

E-naslov: robert.ojstersek@um.si

Ožje raziskovalno področje: oblikovanje proizvodnih sistemov, terminiranje proizvodnje, večkriterijska optimizacija, diskretne simulacije in metode evolucijskega računanja.

Ime in priimek: Aljaž JAVERNIK

Izobrazba: mag. inž. str.

Naziv: strokovni sodelavec

Prostor: J2-327

Telefon:/

E-naslov: aljaz.javernik@um.si

Ožje raziskovalno področje: simulacijsko modeliranje, sodelovalna delovna mesta, planiranje proizvodnje.

Ime in priimek: Klemen KOVIČ

Izobrazba: mag. gosp. inž.

Naziv: mladi raziskovalec

Prostor: J2-327

Telefon:/

E-naslov: klemen.kovic@um.si

Ožje raziskovalno področje: proizvodne tehnologije in sistemi, Industrija 4.0, proizvodni menedžment, projektni menedžment.

                                                           

Pretekli sodelavci

Ime in priimek: Marjan LEBER

Izobrazba: dr., univ. dipl. inž. str.

Naziv: izredni profesor

Cobiss: osebna bibliografija

 

 

Ožje raziskovalno področje: zanesljivost proizvodnih sistemov, študij dela, razvoj izdelka, inženirske kalkulacije, menedžment kakovosti, inovacijski menedžment, menedžment znanja.

Ime in priimek: Andrej POLAJNAR

Izobrazba: dr., univ. dipl. inž. str.

Naziv: redni profesor

Funkcija: predsednik Alumni FS

Cobiss: osebna bibliografija