European manufacturing survey

Slovenska in evropska raziskava o proizvodni dejavnosti

European Manufacturing Survey (EMS) je največja evropska (in slovenska) raziskava o proizvodni dejavnosti. Prvič smo anketno raziskavo izvedli leta 2003/04, ponovili smo jo v letih 2006-07, 2009-10, 2012/13 in nazadnje v letih 2015/16. Pred nami je šesta izvedba v letih 2018/19. Koordinator celotnega projekta je sloviti Fraunhoferjev inštitut iz Nemčije. Anketa zajema poleg Nemčije in Slovenije še Avstrijo, Švico, Francijo, Hrvaško, Dansko, Nizozemsko, Španijo, Rusijo, Švedsko, Italijo, Portugalsko, Litvo, Češko, Slovaško in Srbijo. Obsežni vprašalnik pošiljamo v proizvodna podjetja, ki imajo vsaj 20 zaposlenih. Na anketo odgovarjajo proizvajalci strojev in opreme, proizvajalci končnih izdelkov iz kovinsko-predelovalne industrije, proizvajalci plastičnih in gumenih izdelkov in podjetja, ki sodijo v elektro industrijo.

 

Poglavitni cilj naše raziskave je ugotoviti, kakšno je aktualno stanje slovenske proizvodne industrije, in kje smo v primerjavi s proizvodnimi podjetji iz Evrope na določenih segmenti proizvodne dejavnosti.

 

Rezultate ankete posredujemo v posameznih državah lokalnim in nacionalnim vladnim institucijam ter jih predstavljamo na najrazličnejših dogodkih, konferencah, srečanjih ter v obliki strokovnih prispevkov. V anketi sprašujemo podjetja o proizvodnih strategijah, rabi tehniških in organizacijskih inovacij, o smotrni rabi energije, o storitvah, ki jih nudijo podjetja zraven izdelkov, digitalizaciji proizvodnje, selitvi in vračanju proizvodnje, energetskih in okoljskih vidikih proizvodnje, poslovnih modelih tipih proizvodnje in izdelkov, konkurenčnih kriterijih, kvalifikacijah in izobrazbi zaposlenih itd. Dejstvo je, da smo močno zakorakali v novo realnost proizvodne dejavnosti, ki so jo v Nemčiji poimenovali Industrija 4.0., za katero so značilni napredne proizvodne tehnologije na novih proizvodnih področjih, digitalizacija, računalništvo v oblaku, še večja medsebojna povezljivost tehnološke opreme, povezovanje z dobavitelji in kupci, zahteve po skrbni rabi energije in vhodnih materialov, novi (digitalni) poslovni modeli, na izdelek vezane storitve ipd.

 

Prispevki iz raziskave

Finance-Tovarna leta-marec 2020

Finance-februar 2022

Finance-Industrija 4.0 bo dala pospešek vračanju proizvodnje v Evropo-maj 2018

Finance-Napredne tehnologije v proizvodnji-marec 2018

Delo-Svet kapitala-Palčič-oktober 2018

Delo-Intervju-oktober 2018

Nabavni vrh 2018-kliping-oktober 2018

Nabavni vrh-2018-Palčič-predstavitev

Industrijski forum 2015-Palčič

Industrijski forum 2017-Palčič

Industrijski forum 2021-Palčič

IRT3000-Raba tehnologij v slovenskih proizvodnih podjetjih-2017

IRT3000-Selitev proizvodnje iz Evrope-2018

IRT3000-Ustvarjanje vrednosti v slovenskih proizvodnih podjetjih-2017

IRT3000-Vpliv rabe tehnologij in organizacijskih konceptov na značilnosti proizvodnih podjetij-2017

IRT3000-Vračanje proizvodnje v Evropo-2018

IRT3000-Raba tehnologij-januar 2021

IRT3000-Raba tehnologij v slovenskih proizvodnih podjetjih-2019

IRT3000-Kako ugotoviti pripravljenost proizvodnih podjetij na Industrijo 4.0-2020

PAZU 2013-Palčič

PAZU 2014-Palčič

PAZU 2016-Palčič

PAZU-2017-Palčič

PAZU-2018-Palčič

PAZU-2019-Palčič

PAZU-2020-Palčič

UMniverzum-2020

 

Kontakt

Več informacij dobite pri:

Fakulteta za strojništvo

red. prof. dr. Iztok Palčič

Smetanova ulica 17, 2000 Maribor

E-pošta: iztok.palcic@um.si

Telefon: 02 220 76 36

GSM: 041 929 398